Rregullore e Keshillit

Rregullore të miratuara nga Këshilli Bashkiak:

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak

 

Buxheti-keshillit-bashkiak

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.108 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.109 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.110 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.111 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.112 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.113 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.114 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.115 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.116 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.117 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.118 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.119 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.120 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.122 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.123 DATE 22.11.2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.124 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.125 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.126 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.127 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.128 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.129 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.130 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.131 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.132 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.133 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.134 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.135 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.136 DATE 20.12.2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.137 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.138 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.139 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.140 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.141 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.142 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.143 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.144 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.145 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.146 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.147 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.148 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.149 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.150 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.151 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.152 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.153 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.154 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.155 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.156 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.157 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.158 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.159 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.160 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.161 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.162 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.163 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.164 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.165 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.166 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.167 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.168 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.169 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.170 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.171 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.172 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.173 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.174 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.175 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.176 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.177 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.178 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.179 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.180 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.181 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.182 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.183 DATE 26.12.2019

 

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 01 DATE 28.01.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 02 DATE 28.01.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 03 DATE 28.01.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 04 DATE 28.01.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 05 DATE 28.01.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 06 DATE 28.01.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.  7 DATE 28.01.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 08 DATE 11.02 .2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 09 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 10 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 11 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 12 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 13 DATE 11.02.202
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 14 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 15 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 16 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 17 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 18DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 19 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 21 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 22 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 23 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 24 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 25 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 26 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 27 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 28 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 29 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 30 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 31 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 32 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 33 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 34 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 35 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 36 DATE 11.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 37 DATE 12.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 38 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 39 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 40 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 41 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 43 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 44 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 45 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 46 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 47 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 50 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 51 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 52 DATE 27.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 53 DATE 27.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 55 DATE 10.04.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 56 DATE 10.04.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 57 DATE 10.04.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 58 DATE 10.04.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 59 DATE 10.04.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 61 DATE 22.04.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 62 DATE 22.04.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 63DATE 22.04.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 64 DATE 22.04.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 65 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 66 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 67 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 68 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 69 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 70 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 71 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 72 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 73 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 75 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 76 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 77 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 78 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 79 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 80 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 81 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 82 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 83 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 84 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 85 DATE 30.06.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 87 DATE 30.06.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 88 DATE 30.06.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 89 DATE 30.06.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 91 DATE 30.06.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 92 DATE 30.06.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 93 DATE 30.06.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 95 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 96 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 97 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 98 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 125-1 DATE 12.02.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.42 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.48 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.49 DATE 10.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.54 DATE 27.03.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.60 DATE 10.04.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.74 DATE 28.05.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.86 DATE 30.06.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.90 DATE 30.06.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.94 DATE 30.06.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.99 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.100 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.101 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.102 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.103 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.104 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.105 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.106 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.107 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.108 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.109 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.110 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.111 DATE 30.07.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.112 DATE 15.09.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.113 DATE 15.09.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.114 DATE 15.09.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.115 DATE 15.09.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.116 DATE 15.09.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.117 DATE 15.09.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.118 DATE 15.09.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.119 DATE 15.09.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.120 DATE 02.10.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.121 DATE 02.10.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.122 DATE 02.10.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.123 DATE 02.10.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.124 DATE 02.10.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.125 DATE 02.10.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.126 DATE 02.10.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.127 DATE 02.10.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.128 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.129 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.130 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.131 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.132 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.133 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.134 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.135 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.136 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.137 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.138 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.139 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.141 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.142 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.143 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.144 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.145 DATE 04.11.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.146 DATE 11.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.147 DATE 11.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.148 DATE 11.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.149 DATE 11.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.150 DATE 11.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.151 DATE 11.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.152 DATE 28.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.153 DATE 11.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.154 DATE 28.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.155 DATE 28.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.156 DATE 28.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.157 DATE 28.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.158 DATE 28.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.159 DATE 28.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.160 DATE 30.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.161 DATE 30.12.2020
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.162 DATE 30.12.2020
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 1 DATE 03.02.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 2 DATE 03.02.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 3 DATE 03.02.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 4 DATE 03.02.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 5 DATE 03.02.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 6 DATE 03.02.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 7 DATE 03.02.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 8 DATE 03.02.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 9 DATE 03.03.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 10 DATE 03.03.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 11 DATE 03.03.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 12 DATE 03.03.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 13 DATE 03.03.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 14 DATE 03.03.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 15 DATE 03.03.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 16 DATE 03.03.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 18 DATE 03.03.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 19 DATE 06.04.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 20 DATE 06.04.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 21 DATE 06.04.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 22 DATE 10.05.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 23 DATE 04.06.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 24 DATE 04.06.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 25 DATE 04.06.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 26 DATE 04.06.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 27 DATE 04.06.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 28 DATE 04.06.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 30 DATE 04.06.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 31 DATE 06.07.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 32 DATE 06.07.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 33 DATE 06.07.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 34 DATE 06.07.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 35 DATE 05.08.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 36 DATE 05.08.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 37 DATE 05.08.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 38 DATE 10.09.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 39 DATE 10.09.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 40 DATE 10.09.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 41 DATE 10.09.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 42 DATE 11.10.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 43 DATE 11.10.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 44 DATE 11.10.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 45 DATE 11.10.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 46 DATE 11.10.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 47 DATE 11.10.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 48 DATE 11.10.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 49 DATE 11.10.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 49 DATE 11.10.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 50 DATE 05.11.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 53 DATE 05.11.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 54 DATE 05.11.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 50 DATE 05.11.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 51 DATE 05.11.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 55 DATE 02.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 56 DATE 2.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 57 DATE 2.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 58 DATE 2.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 59 DATE 2.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 60 DATE 2.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 61 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 62 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 63 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 64 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 65 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 66 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 67 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 68 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 69 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 70 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 71 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 72 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 73 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 74 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 75 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 76 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 77 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 78 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 79 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 80 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 81 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 82 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 84 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 85 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 86 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 87 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 88 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 89 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 90 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 91 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 92 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 93 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 95 DATE 24.12.2021
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 1 DATE 13.01.2022
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 2 DATE 13.01.2022
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 3 DATE 13.01.2022
VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 4 DATE 13.01.2022

Vendim Keshillit Bashkiak Diber nr.14 date 08.04.2022
Vendim Keshillit Bashkiak Diber nr.15 date 08.04.2022
vendim keshillit bashkiak diber nr.16 date 08.04.2022
vendim keshillit bashkiak diber nr.17 date 08.04.2022
vendim keshillit bashkiak diber nr.18 date 08.04.2022
vendim keshillit bashkiak diber nr.19 date 08.04.2022
vendim keshillit bashkiak diber nr.20 date 08.04.2022
vendim keshillit bashkiak diber nr.21 date 08.04.2022
vendim keshillit bashkiak diber nr.22 date 08.04.2022
vendim keshillit bashkiak diber nr.23 date 08.04.2022
vendim keshillit bashkiak diber nr.24 date 08.04.2022
vendim keshillit bashkiak diber nr.25 date 08.04.2022
vendim keshillit bashkiak diber nr.26 date 08.04.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.27 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.28 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.29 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.30 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.31 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.32 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.33 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.34 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.35 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.27 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.28 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.29 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.30 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.31 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.32 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.33 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.34 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.35 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.36 date 10.05.2022
vendimi i keshillit bashkiak diber Nr.37 date 10.05.2022
vendim nr.40 dt.03.06.2022
vendim nr.41 dt.03.06.2022
vendim nr.42 dt.03.06.2022
vendim nr.43 dt.03.06.2022
vendim nr.44 dt.03.06.2022
vendim nr.45 dt.03.06.2022
vendim nr.46 dt 03.06.2022
vendim 49 dt.16.06.2022
vendim nr.47 dt.16.06.2022
vendim nr.48 dt.16.06.2022
vendim nr.50 dt 16.06.2022
vendim nr.51 dt 16.06.2022
vendim nr.52 dt 16.06.2022
vendim nr.53 dt16.06.2022
vendim nr.55 15.07.2022
vendim nr.58 15.07.2022
vendim nr.59 15.07.2022
vendim nr.60 15.07.2022
vendim nr.63 15.07.2022
vendimi nr.54. 15.07.2022.6% dhenia e ndihmes ekonomike per muajin Maj 2022
vendimi nr.56. 15.07.2022
vendimi nr.57 15.07.2022
vendi nr.68 16.08.2022
vendim nr.64 16.08.2022
vendim nr.65 16.08.2022
vendim nr.66 16.08.2022
vendim nr.69 16.08.2022
vendim nr.70 16.08.2022
vendim nr.72 16.09.2022
vendim nr.73 16.09.2022
vendim nr.74 16.09.2022
vendim nr.75 16.09.2022
vendim nr.76 16.09.2022
vendim nr.77 16.09.2022
vendim nr.78 16.09.2022
vendim nr.79 16.09.2022
vendim nr.80 16.09.2022
vendim nr.81 16.09.2022
vendim nr.82 16.09.2022
vendim nr.84 16.09.2022
vendim nr.85 16.09.2022
vendim nr.86 16.09.2022
vendim nr.87 dt 11.10.2022
vendim nr.88 dt 11.10.2022
vendim nr.89 dt 11.10.2022
vendim nr.90 dt 11.10.2022
vendim nr.91 dt 11.10.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.93 date 09.11.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.94 date 09.11.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.95 date 09.11.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.96 date 09.11.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.97 date 09.11.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.98 date 09.11.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.99 date 09.11.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.100 date 09.11.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.101 date 09.11.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.102 date 09.11.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.104 date 09.11.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr103 date 09.11.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.106 date 06.12.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.107 date 06.12.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.108 date 06.12.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.109 date 06.12.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.110 date 06.12.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.111 date 06.12.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.112 date 06.12.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.113 date 06.12.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.114 date 06.12.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.115 date 06.12.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.116 date 06.12.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.117 date 06.12.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.118 date 06.12.2022
vendimi keshillit bashkiak nr.119 date 22.12.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.120 date 22.12.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.121 date 22.12.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.122 date 22.12.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.123 date 22.12.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.124 date 22.12.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.125 date 22.12.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.126 date 22.12.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.127 date 22.12.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.128 date 22.12.2022
vendimi i keshillit bashkiak nr.129 date 22.12.2022

Vendime të vitit 2023

vendimi keshillit bashkiak nr.1 date 31.01.2023
vendimi keshillit bashkiak nr.2 date 31.01.2023
vendimi keshillit bashkiak nr.3 date 31.01.2023
vendimi keshillit bashkiak nr.4 date 31.01.2023
vendimi keshillit bashkiak nr.5 date 31.01.2023

Vendim Nr.09 date 03.03.23
Vendim Nr.10 date 03.03.23
Vendim Nr.11 date 03.03.23
Vendim Nr.12 date 03.03.23
Vendim Nr.13 date 03.03.23
Vendim Nr.14 date 03.03.23
Vendim Nr.15 date 03.03.23
Vendim Nr.16 date 03.03.23
Vendim Nr.17 date 03.03.23
Vendim Nr.18 date 03.03.23
Vendim Nr.19 date 03.03.23
Vendim Nr.20 date 03.03.23
Vendim Nr.21 date 03.03.23
Vendim Nr.22 date 03.03.23
Vendim Nr.23 date 03.03.23
Vendim Nr.24 date 03.03.23
Vendim Nr.25 date 03.03.23
Vendim Nr.26 date 03.03.23
Vendim Nr.27 date 03.03.23
Vendim Nr.28 date 03.03.23
Vendim Nr.29 date 03.03.23
Vendim Nr.30 date 03.03.23
Vendim Nr.31date 03.03.23
Vendim Nr.32 date 03.03.23
Vendim Nr.33 date 03.03.23
Vendim Nr.34 date 03.03.23
Vendim Nr.35 date 03.03.23
Vendim Nr.36 date 03.03.23
Vendim Nr.37 date 03.03.23
Vendim Nr.38 date 03.03.23
Vendim Nr.39 date 03.03.23
Vendim Nr.41 date 03.03.23
Vendim Nr.42 date 03.03.23
Vendim Nr.43 date 03.03.23
Vendim Nr. 44 date 07.04.23
Vendim Nr.45 date 07.04.23
Vendim Nr..45 date 07.04.23
Vendim Nr.46 date 07.04.23
Vendim Nr.47 date 07.04.23
Vendim Nr.48 date 07.04.23
VendimNr.49 date 07.04.23
Vendim Nr.50 date 07.04.23
Vendim Nr.51 date 26.04.23
Vendim Nr.52 date 26.04.23
Vendim Nr.53 date 26.04.23
Vendim Nr.54 date 26.04.23
Vendim Nr.55 date 31.05.23
Vendim Nr.56 date 31.05.23
Vendim Nr.57 date 31.05.23
Vendim Nr.58 date 31.05.23
Vendim Nr.59 date 31.05.23
Vendim Nr.60 date 31.05.23
Vendim Nr.61 date 31.05.23
Vendim Nr.62 date 31.05.23
Vendim Nr.63 date 31.05.23
Vendim Nr.64 date 31.05.23
Vendim Nr.65 date 23.06.23
Vendim Nr.66 date 23.06.23
Vendim Nr.67 date 23.06.23
Vendim Nr.69 date 23.06.23
Vendim Nr.70 date 23.06.23
Vendim Nr.72 date 12.07.23
Vendim Nr.73 date 12.07.23
Vendim Nr.74 date 12.07.23
Vendim Nr.75 date 25.07.23
Vendim Nr.76 date 25.07.23
Vendim Nr.77 date 25.07.23
Vendim Nr.78 date 25.07.23
Vendim Nr.79 date 25.07.23
Vendim Nr.80 date 25.07.23
Vendim Nr.81 date 25.07.23
Vendim Nr.82 date 25.07.23
Vendim Nr.83 date 25.07.23
Vendim Nr.84 date 25.07.23
vendim nr.85 date 07.09.23 6% muaji korrik
vendim nr.86 date 07.09.23
vendim nr. 87 date 07.09.23
vendim nr.88 date 07.09.23
vendim nr.89 date 07.09.23
vendim nr.90 date 07.09.23
vendim nr.91 date 07.09.23
vendim nr.92 date 07.09.23
vendim nr.93 date 07.09.23
vendim nr.94 date 07.09.23
vendim nr.95 date 07.09.23
vendim nr.96 date 07.09.23
vendim nr.97 date 07.09.23
vendim nr.98 date 03.10.23
vendim nr.99 date 03.10.23
vendim nr.100 date 03.10.23
vendim nr.101 date 03.10.23
vendim nr.102 date 03.10.23
vendim nr.103 date 03.10.23
vendim nr.104 date 03.10.23
vendim nr.105 date 03.10.23
vendim nr.106 date 03.10.23
vendim nr.107 date 03.10.23
vendim nr.108 date 03.10.23
vendim nr.109 date 27.10.23
vendim nr.110 date 27.10.23
vendim nr.111 date 27.10.23
vendim nr.112 date 27.10.23
vendim nr.113 date 27.10.23
vendim nr.114 date 27.10.23
vendim nr.115 date 27.10.23
vendim nr.116 date 27.10.23
vendim nr.117 date 27.10.23
vendim nr.118 date 27.10.23
vendim nr.119 date 27.10.23
vendim nr.120 date 12.12.23
vendim nr.121 date 12.12.23
vendim nr.122 date 12.12.23
vendim nr.123 date 12.12.23
vendim nr.124 date 12.12.23
vendim nr.125 date 12.12.23
vendim nr.126 date 12.12.23
vendim nr.127 date 12.12.23
vendim nr.131 date 13.12.23
vendim nr.132 date 21.12.23
vendim nr.133 date 29.12.23
vendim nr.134 date 29.12.23
vendim nr.135 date 29.12.23
vendim nr.136 date 29.12.23
vendim nr.137 date 29.12.23
vendim nr.138 date 29.12.23
vendim nr.01 date 31.01.24
vendim nr.02 date 31 01 24
vendim nr.03 date 31.01.24
vendim nr.04 date 31.01.24
vendim nr.05 date 31.01.24
vendim nr.7 date 31.01.24
vendim nr.8 date 31.01.24
vendim nr.9 date 3 1.01.24
vendim nr.11 date 31.01.24
vendim nr.12 date 31.01.24
vendim nr.13 date 31.01.24
vendim nr.14 date 31.01.24
vendim nr.15 date 09.02.24
vendim nr.16 date 28.02.24
vendim nr.17 date 28.02.24
vendim nr.18 date 28.02.24
vendim nr.19 date 28.02.24
vendim nr.20 date 28.02.24
vendim nr.21date 28.02.24
vendim nr.22 date 28.02.24
vendim nr.23 date 28.02.24
vendim nr.24 date 28.02.24
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitete

ANTARESIMET E BASHKPUNIMIT ME SHOQATA E PROJEKTE  TE  KESHILLIT BASHKIAK DIBER

Këshilli  Bashkiak Dibër është I përbërë nga 31 anëtare mes të cilëve  edhe 12 gra keshilltare të nderuara.

Gratë këshilltare bëjnë pjesë në ALEANCEN E ZGJERUAR TE GRAVE  KESHILLTARE Dibër që është pjesë  e Aleancën e Kombëtare të këshilltarëve .

Aleanca e grave këshilltare luan një rol kyc për të siguruar gjithpërfshirjen sociale.Gratë synojnë barazi gjinore kjo tashmë e ka shtuar edhe kërkesën e konkurencës. Gratë   këshilltare e përceptojnë si përgjesi të tyre përfaqësimin e interesave të grave dhe vajzave në këshillin bashkiak, e këtë detyrë e kanë marë dhe po e mbajnë me rigozitet anëtarët e këshillit Bashkiak Dibër zonjat e këshilltare , të cilave ju mbetet punë e detyra për të bërë jo vetëm gjatë mandatit por edhe në vazhdimsi.

Këshilli Bashkiak Dibër  është i anëtarësuar edhe në shoqatën e Qarqeve e cila është një organizatë jopolitike , jofitimprurëse. Kjo shoqatë është anëtare e këshillit konsultativ të Qeverisjes Qëndrore/ Vetëqeverisjen Vendore strukturë kjo që siguron konsultimin e diskutimin e gjërë të nismave ligjore të qeverisë qëndrore me organet e vetëqeverisjes vendore.  Kjo shoqat është bashkim vullnetar I pavarur I të gjitha Këshillave të Qarqeve të Republikës së Shqiperisë si subjekte juridike publike dhe cdo të zgjedhurit në këto këshilla.

Këshilli Bashkiak Dibër bashkëpunon me shumë donatorë ku kryesori është projekti Zviceran   Bashki të Forta e cila ndjek strategjitë dhe politikat kombëtare zyrtare të zhvillimit duke punuar se bashku me administratën vendore dhe qeverisjen qëndrore.Ky projekt  ka mbeshtetur 61 bashkitë e vendit, këshillin Bashkiak në përmisimin e shërbimeve dhe rritjen e orientimit të menaxhimit, hartimin e rregulloreve si dhe asistencë në zbatimin e tyre duke I bërë ato me të zbatueshme e transparente,  me një faqe webi sa më të pasur me informacione për qytetarët ashtu sic është edhe synimi I këtij projekti për Shqipërinë të përfitojnë në nivel vendor nga bashkitë e orientuara drejtë qytetarëve.

Këshilli Bashkiak është paisur me regjistra për : 1.  kërkesa , ankesa , vërejtje,2. Regjistër për konsultimet me publikun 3. Regjistër për pedicionet të cilat qytetarët I gjejnë lehtësishtë në faqen e këshillit bashkiak pa qenë nevoja të shkojnë në zyrë për të verefikuar kërkesën e tyre .4. Regjistri elektronik I mbledhjeve të këshillit  si dhe I projekt akteve.

Transparente janë edhe Vendimet e Këshillit Bashkiak të cilat gjënden ne faqen e vendimeve .

 

Keshilli Bashkiak

Këshilli bashkiak zgjidhet për një periudhë katër vjeçare. Keshilli bashkiak zhvillon mbledhjen e tij te pare jo me vone se 20 dite nga data e shpalljes se rezultatit nga organi kompetent, i percaktuar ne Kodin Zgjedhor.

Mbledhja e parë e këshillit thirret nga sekretari i këshillit bashkiak. Ne mungese te tij, nismen per thirrjen e mbledhjes se pare e merr prefekti.

Në mbledhjen e parë të këshillit bashkiak :

    • Zgjidhet komisioni i mandateve;
    • Miratohen mandatet e anëtarëve të këshillit;
    • Këshilltarët bëjnë kete betim:

“Betohem në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e anëtarit të këshillit bashkiak dhe do t’i bindem Kushtetutes dhe ligjeve. Betohem se në të gjithë veprimatrinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të Bashkisë Diber dhe do të punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre”.

   

    • Zgjidhen kryetari dhe zevendeskryetaret e keshillit;
    • Zgjidhen anëtarët që do të përfaqësojnë këshillin bashkiak në këshillin e qarkut dhe pajisen me mandatin e përfaqësimit.

Mbledhjet e këshillit janë të hapura për publikun. Çdo shtetas lejohet të ndjekë mbledhjet e këshillit, sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit. Njoftimi per mbledhjen e keshillit behet publik ne vende te caktuara per kete qellim brenda territorit te njesise vendore dhe permban daten, vendin, oren dhe rendin e dites se mbledhjes.

Me kerkesen e kryetarit te bashkise ose te nje te pestes se anetareve te keshillit bashkiak, mbledhjet e keshillit mund te behen te mbyllura, kur per kete kane votuar jo me pak se tre te pestat e gjithe anetareve te tij.

Manual për Këshilltarët e Këshillit të Bashkis