Të dhënat e OJF, Bashkia Dibër

Nr Organizata
1 Helvetas Swiss Intercooperation
2 World Vision
3 Dituria eshte Progres
4 Shoqata Ardhmeria
5 Dibra Turistike
6 GLV Integrimi
7 Shoqata Argitra Vision
8 Partner per Femije
9 Change the future
10 CNVP   Diber
11 Agro-Dibra
12 Observator( dega Diber)
13 Federata e Pyjeve dhe Kullotave
14 Korabi Tracking and Tours
15 Shoqata e Pyjeve Tomin
16 Shoqata  Bleta
17 GTZ
18 Next   Step
19 Shoqata    Blini
20 Forumi I gruas Diber
21 Shoqate per bindjet mjedisore
22 Shoqata per kulture demokratike
23 Shoqata         Delfini