Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik

Emër, mbiemër: Indrit Manreka
Email: Manreka.indrit@yahoo.com
Adresa: Bulevardi “Elez Isufi” Peshkopi
Orari:E hënë – e premte, 08:00 – 16:00