Dibër – Raport ne lidhje me sondazhin online-2022-24

Korrespondencë për sondazhin Online

Regjistri-i-konsultimit-publik

Diber Kalendari i konsultimit publik tetor 2022

Konsultime Publike 2022

Arras njoftim takim konsultim buxheti

Fush Cidhen njoftim takim konsultim buxheti

Kala e Dodës njoftim takim konsultim buxheti

Kastriot njoftim takim konsultim buxheti

Lurë njoftim takim konsultim buxheti

Luzni njoftim takim konsultim buxheti

Maqellare njoftim takim konsultim buxheti

Melan njoftim takim konsultim buxheti

Muhurr njoftim takim konsultim buxheti

Peshkopi njoftim takim konsultim buxheti

Selishtë njoftim takim konsultim buxheti

Sllovë njoftim takim konsultim buxheti

Tomin njoftim takim konsultim buxheti

Zall Dardhë dhe Zall Rec njoftim takim konsultim buxheti

Konsultime Publike 2023

Diber Kalendari i konsultimit publik

Arras njoftim takim konsultim PBA dhe buxhet

Fushe Cidhen njoftim takim konsultim PBA dhe buxhet

Kastriot njoftim takim konsultim PBA dhe buxhet

Lure njoftim takim konsultim PBA dhe buxhet

Maqellare njoftim takim konsultim PBA dhe buxhet

Muhurr njoftim takim konsultim PBA dhe buxhet

Peshkopi njoftim takim konsultim PBA dhe buxhet

Selishte njoftim takim konsultim PBA dhe buxhet

Tomin njoftim takim konsultim PBA dhe buxhet

Zall Dardhe njoftim takim konsultim PBA dhe buxhet

Zall Rec njoftim takim konsultim PBA dhe buxhet

Konsultime Publike 2024

Dibër Kalendari i konsultimit për SIP.
Dibër kopështi 1, 2, njoftim konsultim për SIP
Plani Arsimi Parashkollor

Takimi i dt 13 Maj Shtyhet për dt 24 Maj.

Evidenca Konsultimi