VENDIM!

PER PERCAKTIMIN E VENDEVE PUBLIKE NE TERRITORIN E BASHKISE DIBER,PER AFISHIMIN E MATERILAVE PROPAGANDISTIKE NGA PARTITE POLITIKE

PER ZGJEDHJET E DATES 25 PRILL 2021!

Për më shumë klikoni për të shkarkuar Vendimin!