Nr.

Kërkesë Ankesë Vërejtje Kodi i regjistrimit Çështja Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë “Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)”
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)”
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) “Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo”
“Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)”

“Përgjigjia
(data dhe numri)”

 1 K 12.01.2021  kerkese per titull nderi Murat  Koltraka  99 keshilli Bashkiak  185  po  po  po
2 K  22.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  225  keshilli Bashkiak  186  po  po
3  K  26.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  267  keshilli Bashkiak  187  po  po
 4  K  26.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  167  keshilli Bashkiak  188  po  po
 5  K  14.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  136  keshilli Bashkiak  189  po  po
 6  K  02.02.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  370  keshilli Bashkiak  190  po  po
 7  K  15.02.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  496  keshilli Bashkiak  191  po  po
 8  K  18.02.2021  Ndihme Financiare per Halil DEDJA  573  keshilli Bashkiak  192  po  po
 9  K  18.02.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  583  keshilli Bashkiak  193  po  po
 10  K  03.03.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  726  keshilli Bashkiak  194  po  po
 11  K 05.03.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  702  keshilli Bashkiak  195  po  po
 12  K 19.03.2021  NjA.Maqellare  756  keshilli Bashkiak  196  po  po  po
 13  K 19.03.2021 Kerkese Emergjence  943  keshilli Bashkiak  197  po  po
 14  K 05.03.2021   NjA.Maqellare  959  keshilli Bashkiak  198  po  po
 15  K 30.03.2021  Rivleresim Banese /  749  keshilli Bashkiak  199  po  po
 16  K 01.04.2021  Demshperblim per punetore  1070  keshilli Bashkiak  200  po  po
 17  K 09.04.2021  Kerkese per ndihme financiare  1095  keshilli Bashkiak 201  po  po
 18  K 09.04.2021  Kerkese per ndihme financiare  1204  keshilli Bashkiak  202  po  po
 19  K 09.04.2021  Kerkese per ndihme financiare  1203  keshilli Bashkiak  203  po  po
 20  K 14.04.2021  Kerkese per ndihme financiare/  1274  keshilli Bashkiak  204  po  po
 21  K 20.04.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  1342  keshilli Bashkiak  205  po  jo  po
22  K 30.04.2021  Kerkese per mos ndryshim te stacionit te autobuzave  1443  keshilli Bashkiak  206  po  jo  po
 23  K 12.05.2021  Kerkese per ndihme financiare/botim libri  1556  keshilli Bashkiak  207  po  po
 24  K 25.05.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  -Dorazi  keshilli Bashkiak  208  po  po
 25  K 09.06.2021  Propozim per dhenie Titull Nderi  1952  keshilli Bashkiak  209  po  po  po
 26  K 16.06.2021  Kerkese per ndihme financiare  2063  keshilli Bashkiak  210  po  po
27 K 17.06.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 2085 keshilli Bashkiak 211 po  po  po
28 K 21.06.2021 Kerkese per ndihme financiare/Semundje 2218 keshilli Bashkiak 212 po  po
29 K 28.06.2021 Kerkese per ndihme financiare/Semundje 2176 keshilli Bashkiak 213 po  po
30 K 01.07.2021 Konflikt per ujitjen e tokes per 35 familje 2222 keshilli Bashkiak 214 po  po  po
31 K 06.07.2021 Propozim per vendosje shtatoreje tek varrezat e deshmoreve 2300 keshilli Bashkiak 215 po  po  po
32 K 09.07.2021 Propozim ndihme financiare per ngordhjen e lopes 2325 keshilli Bashkiak 216 po  po  po
33 K 09.07.2021 kerkese per ndihme/pagese pune roje 2326 keshilli Bashkiak 217 po  jo  po
34 K 14.07.2021 propozim per titull nderi dorazi keshilli Bashkiak 218 po  po  po
35 K 29.07.2021 kerkese per zhvendosje kosh- mbetjesh 2572 keshilli Bashkiak 219 po  jo  po
36 K 05.08.2021 Kerkese per ndihme financiare 2633 keshilli Bashkiak 220 po  po
37 K 06.08.2021 Kerkese per ndihme financiare 2649 keshilli Bashkiak 221 po  po
38 A 09.08.2021 Zbatimi i vendimit 78 te kryetarit te bashkise 2662 keshilli Bashkiak 222 po  jo  po
39 K 24.08.2021 Kerkese per ndihme financiare 2790 keshilli Bashkiak 223 po  po
40 K 10.08.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 2675 keshilli Bashkiak 224 po  po
41 K 25.08.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 2797 keshilli Bashkiak 225 po  po  po
42 K 01.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 2897 keshilli Bashkiak 226 po  po  po
43 K 14.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3222 keshilli Bashkiak 227 po  po  po
44 K 14.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3116 keshilli Bashkiak 228 po  po  po
45 K 17.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3040 keshilli Bashkiak 229 po  po  po
46 K 22.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/divorc 3093 keshilli Bashkiak 230 po  po  po
47 K 24.09.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 3118 keshilli Bashkiak 231 po  po  po
48 K 25.09.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi/Selman Tota dorazi keshilli Bashkiak 232 po  po  po
49 K 18.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3410 keshilli Bashkiak 233 po  po  po
50 K 20.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3440 keshilli Bashkiak 234 po  po  po
51 K 20.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3429 keshilli Bashkiak 235 po  po  po
52 K 28.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje dorazi keshilli Bashkiak 236 po  po  po
53 K 18.11.2021 kerkese per subvencionim te largesise se rruges per nxenesit e shkolles Halil Selmani 3817 keshilli Bashkiak 237 po  jo  po
54 K 22.11.2021 Kerkese per ndihme financiare/Jetima dorazi keshilli Bashkiak 238 po  po  po
55 K 10.12.2021 Propozim per venie emri Qendre shendetesore 4600 keshilli Bashkiak 239 po  jo  po
56 K 22.12.2021 Emertim Rrugesh 4263 keshilli Bashkiak 240 po  po
57  K  08.02.2022 Kerkese per ndihme financiare  Dorazi  keshilli Bashkiak  241  po  po  po
58  K  08.02.2022 Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  242  po  po  po
59  09.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  243   po   po   po
60  10.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  244   po   po   po
61  12.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  245   po   po   po
62  12.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  246   po   po   po
63  15.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  247   po   po   po
63  18.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  248   po   po   po
64  19.02.2022 Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  249   po   po   po
65  20.02.2022 Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  250   po   po   po
66  20.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  251   po   po   po
67  20.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  252   po   po   po
68  22.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  253   po   po   po
69  23.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  254   po   po   po
70 23.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  255   po   po   po
71  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  256   po   po   po
72  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  257   po   po   po
73  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  258   po   po   po
74  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  259   po   po   po
75  31.03.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  260   po   po   po
76  31.03.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  261   po   po   po
77  31.03.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  262   po   po   po
78  31.03.2022  Kerkese per ndihme financiare  Prot/389    keshilli Bashkiak  263   po   po   po
79  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  264   po   po   po
80  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  265   po   po   po
81  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  266   po   po   po
82  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  267   po   po   po
83  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  268   po   po   po
84  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Prot/986    keshilli Bashkiak  269   po   po   po
85  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  270   po   po   po
86  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  271   po   po   po
87  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Prot/621    keshilli Bashkiak  272   po   po   po
88  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  273   po   po   po
89  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  274   po   po   po
90  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  275   po   po   po
91  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  276   po   po   po
92  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  277   po   po   po
93  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  278   po   po   po
94  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  279   po   po   po
95  26.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  280   po   po   po
96  26.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  281   po   po   po
97  26.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  282   po   po   po
98  27.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  283   po   po   po
99  27.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  284   po   po   po
100  27.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  285   po   po   po
101  27.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  286   po   po   po
102  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  287   po   po   po
103  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  288   po   po   po
104  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  289   po   po   po
105  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  290   po   po   po
106  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  291   po   po   po
107  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  292   po   po   po
108  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Prot/3976    keshilli Bashkiak  293   po   po   po
109  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  294   po   po   po
110  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  295   po   po   po
111  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  296   po   po   po
112  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  297   po   po   po
113  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  298   po   po   po
114  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  299   po   po   po
115  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  300   po   po   po
116  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  301   po   po   po
117  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  302   po   po   po
118  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Prot/834    keshilli Bashkiak  303   po   po   po
119  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  304   po   po   po
120  K  04.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  305   po   po   po
121  K  14.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1170    keshilli Bashkiak  306   po   po   po
122  K  20.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot /1314    keshilli Bashkiak  307   po   po   po
123  K  21.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1269    keshilli Bashkiak  308   po   po   po
124  K  28.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  prot/1469    keshilli Bashkiak  309   po   po   po
125  K  28.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1370    keshilli Bashkiak  310   po   po   po
126  K  04.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1470    keshilli Bashkiak  311   po   po   po
127  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1441    keshilli Bashkiak  312   po   po   po
128  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1433    keshilli Bashkiak  313   po   po   po
129  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1432    keshilli Bashkiak  314   po   po   po
130  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1470    keshilli Bashkiak  315   po   po   po
131  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  316   po   po   po
132  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1472    keshilli Bashkiak  317   po   po   po
133  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1468    keshilli Bashkiak  318   po   po   po
134  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1475    keshilli Bashkiak  319   po   po   po
135