http://www.infocip.org/al/wp-content/uploads/2018/09/Monitorimi-INFOCIP-2018-E-DREJTA-E-INFORMIMITNE-61BASHKI.pdf

Raport Monitorimi Nentor 2020

Raport-monitorimi-Transparenca-dhe-Llogaridhenia-ne-Nivelin-e-Qeverisjes-Vendore