Komisioni i kontrollit të brëndshëm financiar dhe ekonomi

Sokol SAVA

Arben LLESHI

Endri LEKA

Astrit ADEMI

 

Komisioni i barazisë gjinore dhe përfshirjes sociale

 Erisa DEGJONI

Silvana LLESHI

Borebardha ADEMI

Komisioni i shërbimeve publike , strehimit dhe rregullimit të territorit

 

Kadri MUÇA

Etleva HASI

Komisioni i arsim-kultures , rinisë , sporteve dhe fesë

Valentina HALITI

Jurida ZEBI

Atli QOKA

Komisioni i shëndetësisë , veterinerisë,mbrojtjes së mjedisit , pyjeve , ujit dhe bujqësisë

 Agim HYSA

Miftar CERI

Anisa XHIKA

Irini SHEHU

Rigerta Vraniçi

 Komisioni i rendit publik, mbrojtjes civile dhe vlersimit të figurave të shquara të  qytetit

 Astrit ADEMI

 

 Komisioni i rregullores së brëndshme të funksionimit të Këshillit Bashkiak

 Ramazan DOÇI

Irini SHEHU

Arben LLESHI

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).