Njesite Administrative

Njësitë Administrative

Bashkia Dibër

 

Nr. Njësia Administrative Administratori
1 PESHKOPI Fatjon   ADEMI
2 MAQELLARË Endri   DEDJA
3 KASTRIOT Astrit   ÇANAKU
4 TOMIN Nuri   MEDA
5 MELAN Muharrem   BALLIU
6 MUHURR Setki   DOBI
7 ARRAS Urim   LLESHI
8 SLLOVË Ardian   GJOKA
9 LUZNI Bekim   DAMZI
10 FUSHË-ÇIDHËN Sulejman   LOKA
11 KALA E DODËS Besmir   SELMANI
12 LURË Hasan   HOTI
13 SELISHTË Fiqiri   MUÇA
14 ZALL-DARDHË Abaz   KACA
15 ZALL-REÇ Erald   TROCI

Degjesa publike

Njoftim- Dëgjesë Publike

Njoftohen të marrin pjesë të gjithë grupet e interesit dhe shoqëria civile, nesër me datë 31.05.2018, pranë QEK, ora 10.00, në takimin që bashkia organizon në kuadër të hartimit të Planit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2019-2021 të Bashkisë Dibër (faza e pare).

Jeni të mirëpritur!