Erasmus + është një program i njohur i Bashkimit Europian që mbështet të rinjtë në edukim, sport, trajnime. Ofron mundesi të shumta sidomos për të rinjtë. Më shume infomacione në lidhje me të mund gjeni në këtë link:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

 

Gjithashtu në Shqiperi gjendet Zyra Kombëtare e Erasmus+. Në këtë link mund të informoheni në lidhje me aktivitetet që zhvillon:

https://www.facebook.com/pages/category/Interest/Albanian-Erasmus-Office-359546980904543/