Ditën e hene  date  21  . 05 .2018 ora   11    ˚˚, zhvillohet mbledhja e rradhës e Këshillit Bashkiak, në sallën e mbledhjeve pranë QEK.

Rendi i ditës:

Ndihma ekonomike per muajin Maj  2018

 1. Miratimi I paaftesise per muajin Maj  2018
 2. Per propozim per dhenje ndihme ekonomike familjeve ne nevoj qe jane perjashtuar nga sistemi per arsye te pikezimit duke perdorur fondin e kushtezuar per bllok ndimen ekonomike deri ne 6% I ndryshuar(muaji Prill)
 3. Interpelanc Kryetari per investimet
 4. Interpelanc Shefi I administrates
 5. Interpelanc drejtori Ujsjellesi ngritja e cmimeve numri I punonjesve
 6. Intrtpelanc drejtori  i llixhava
 7. Per propozim miratimin e nje tarife te re ne paketen fiskale
 8. Emergjencat civile :
 9. 1. Ndertim ure fshati Cerjan
 1. Rikonstruksion rruges fshati Voleze
 2. Sokol Aldedja
 3. Liman Buci
 4. Bashkim Murati
 5. Kompesim energjiemuaji Mars 2018
 6. Kerkese per mbeshtetje financiare projekti AMUN GJimnazi ‟ Said  Najdeni‟
 1. Paisja me aktin e marjes se tokes ne pronsi
 2. Te ndryshme  ….

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).