Njoftim- Dëgjesë Publike

Njoftohen të marrin pjesë të gjithë grupet e interesit dhe shoqëria civile, nesër me datë 31.05.2018, pranë QEK, ora 10.00, në takimin që bashkia organizon në kuadër të hartimit të Planit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2019-2021 të Bashkisë Dibër (faza e pare).

Jeni të mirëpritur!

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).